Visie: Duurzaam investeren in vastgoedportfolio

Het uiteindelijke doel van PlusRenoveren is te komen tot een duurzaam verhuurbaar vastgoedbestand. VolkerWessels wil dan ook graag verder kijken dan het eenvoudig verbeteren van de energieprestatie. De focus bij PlusRenoveren ligt op duurzaam vastgoedmanagement, waarbij concrete oplossingen als "tools" aan u worden aangereikt. Daarmee bent u in staat uw bestaande woningvoorraad op te waarderen. Zo hebben gerenoveerde woningen in diverse referentieprojecten een levensduurverlenging van 30 jaar opgeleverd. Ook hebben na toepassing van PlusRenoveren bestaande wijken een hele nieuwe identiteit aangenomen met positieve gevolgen voor de leefbaarheid van deze wijken. Een aantrekkelijk vooruitzicht, naast de dagelijks merkbare voordelen voor de bewoner: comfortabeler en energiezuiniger wonen.

De Renovatiepiramide als vertrekpunt

Bij renovatie is het toepassen van de Trias Energetica niet geheel mogelijk: zonoriëntatie en veel

bouwdelen zijn niet meer aan te passen. Daarom is voor PlusRenoveren de Renovatiepiramide

ontwikkeld. Afhankelijk van het ambitieniveau wordt gekozen voor maatregelen die - gedurende

de gehele levensduur - van invloed zijn op vervolgkeuzes.

PlusRenoveren piramide

Mooie Ontwikkelingen

VolkerWessels spant zich al jaren in om betaalbare en duurzame bouwoplossingen te ontwikkelen.

Na PlusWonen voor duurzame woningbouw is PlusRenoveren voor de verduurzaming van bestaande woningen een logisch vervolg. Samen met u kunnen we een duurzame leefomgeving realiseren, die direct aansluit op de wensen van bewoners. Een omgeving waarin het plezieriger en comfortabeler wonen is, vandaag en in de toekomst! Dat maakt PlusRenoveren tot een inspirerend concept. Een concept dat uitnodigt om samen te werken aan een toekomst vol Mooie Ontwikkelingen.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.