07.03.13

VolkerWessels naar laatste ronde prijsvraag Stadlander met PlusRenoveren

VolkerWessels is door naar de laatste ronde van de innovatieve prijsvraag voor de renovatie van 600 woningen voor corporatie Stadlander uit Bergen op Zoom.  Van de 13 laatste partijen zijn er nu 3 over waarvan het consortium  " Van Duurzaam naar Huurzaam" er één is. Stadlander is op zoek naar  gamechangers: coalities van bouwpartijen die voor 600 woningen - huurwoningen én omliggende particuliere woningen - in een gebied waar krimp en vergrijzing spelen, een renovatieconcept ontwikkelen aan aanbieden met hoge energieambities en lange levensduur. Met PlusRenoveren heeft VolkerWessels een goed concept dat aansluit op zowel de wensen van de corporaties als de wensen van de huurders.

stadlander

Vraag naar energieambitieuze renovatieconcepten voor 1960-1970 woningen

Stadlander is één van de corporaties in Nederland die een hoogwaardige, conceptuele aanpak zoekt voor woningen uit de periode 1960-1970. In deze periode is een groot deel van de Nederlandse woningvoorraad seriematig gebouwd. Veel van deze woningen zijn toe aan renovatie. Binnen het deelinitiatief Slim&Snel van innovatieprogramma Energiesprong heeft een viertal corporaties zich verenigd om 2.000 woningen seriematig, energieambitieus te laten renoveren.

Geen aanbesteding

Corporatie Stadlander volgt, net als de andere corporaties van Slim&Snel, geen traditioneel aanbestedingsproces. Er wordt geëxperimenteerd met processen die optimale condities scheppen voor werkelijke innovatieve oplossingen die hoge kwaliteit leveren tegen betaalbare prijzen. Zo spelen onder andere softe criteria een rol in de selectie van coalities. Verder is kennisdeling onder de aanbiedende partijen essentieel om te komen tot de beste renovatieconcepten. En, de corporaties dagen de bouwpartijen uit met hoge kwaliteitseisen en laten het ontwikkelen van innovatieve oplossingen over aan de bouwpartijen.

 

Stadlander's 600 woningen

Stadlander heeft zogeheten gespikkeld bezit in een regio waar sprake is van vergrijzing en krimp; de ambitie is om 300 huurwoningen én 300 omliggende particuliere woningen een renovatie-aanbod te doen. De woningen voldoen qua plattegrond en energetische kenmerken niet aan de eisen en wensen van deze tijd. De complete opgave is dus complexer dan de woningen alleen.

Partners consortium: " Van Duurzaam naar Huurzaam"

INNAX                            ESCo duurzame energie en Programma management

VolkerWessels                Realisatie, woningrenovatie in bewoonde staat 

DAT Architecten              Stedebouw & architectuur

BuildDesk                       integraal verduurzamingsconcept

Companen                      Communicatie en bewonersparticipatie

New Urban Green            Co-creatie en procesregisseur

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.