PlusRenoveren in de media

Vindt hier alle artikelen die verschenen zijn in de media over PlusRenoveren.

voorkant - energie en milieu

Vakblad energie & milieu (juni 2012)

In dit artikel van het vakblad energie & milieu wordt het concept van PlusRenoveren uitgelegd en wordt de oplossing schilrenovatie onder de loep genomen.
dec2011

Vakblad Renda (december 2011)

In dit artikel van het vakblad Renda komt het project Trompstraat in Drunen onder de aandacht. Het gaat om de oplossing schilrenovatie van PlusRenoveren. 

 

25 Woningen aan de Trompstraat in Drunen hebben een nieuwe, warme jas gekregen. Hiervoor koos wooncorporatie Woonveste voor het PlusRenoveren- concept (in 2011 nog bekend onder het Green Upgrade-label) van VolkerWessels. Het resultaat: binnen 10 weken een upgrade van label E naar B en een geheel nieuwe uitstraling.

maart2012

Vakblad Stedebouw & Architectuur - Bouwinnovatie (maart 2012)

In dit artikel van het vakblad Stedebouw & Architectuur wordt ingegaan op de prijsvraag de Voorsrong. Op 24 november 2011 maakte de jury van de prijsvraag De Voorspong, een initiatief vanuit het SEV- programma ‘EnergieSprong', de winnaars bekend. Projectoverstijgende concepten voor nieuwbouw en renovatie vormden de inzet. Uit de bijna 50 inschrijvingen voor prijsvraag waren twaalf genomineerden gekozen: zes voor nieuwbouw en zes voor bestaande bouw. Team Prestatiehuis werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie bestaande bouw. 

 

Ook wordt in dit artikel ingegaan op de komst van nieuwe renovatieconcepten. één van die concepten is PlusRenoveren van VolkerWessels. Een full-service renovatie concept dat zich richt op de duurzame opwaardering van bestaande woningbouw.

Passief Bouwen magazine

Vakblad Passief Bouwen Magazine (oktober 2012)

In dit artikel van het vakblad Passief Bouwen wordt ingegaan op de het project haarsteeg.

Bouwbedrijf De Bonth van Hulten heeft zestien appartementen aan de Donkhof in Haarsteeg gerenoveerd naar passiefbouwniveau, met een energielabel A+. De gevels, het dak en de vloer zijn ingepakt met een fors isolatiepakket, de kozijnen uitgevoerd met drielaagse beglazing en de appartementen zijn voorzien van balansventilatie met warmteterugwinning. Het gaat dus om passief renoveren.

 

De opdrachtgever, Stichting Woonveste, krijgt vandaag het certificaat ‘gebouwd volgens passiefbouwenkeur' uitgereikt op het Passief Bouwen Event 2012 in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. Dat is een keurmerk van de Stichting Passiefbouw uit Berkel en Rodenrijs. De Bonth van Hulten ontwikkelt in eigen beheer met steun van moederbedrijf VolkerWessels.

Bouw aktua

Vakblad Bouwaktua (februari 2013)

In dit artikel van het vakblad Bouwaktua van februari 2013 wordt ingegaan hoe PlusRenoveren waarde  creëert in de bestaande bouw

 

Als een corporatie de energieprestaties van de huurvoorraad wil verbeteren kan VolkerWessels met PlusRenoveren ervoor zorgen

dat bij gelijkblijvende nettowoonlasten van de huurder de woningcorporatie toch meer huurinkomsten ontvangt.

 

PlusRenoveren is een waardevol concept in deze tijd waarin de gemiddelde energieconsumptie per huishouden blijft groeien en de energieprijzen stijgen. Bovendien realiseert het een strakke doorlooptijd dankzij een vastomlijnd werkplan en

slimme innovaties.

Renda

Vakblad Renda (februari 2013)

In dit artikel van het vakblad Renda van februari 2013 wordt ingegaan op de Drempels en dilemma's bij het denken in woonlasten.

Dilemma's van betrokken partijen worden duidelijk zodra een energienotaloos woonconcept wordt ontwikkeld door middel van soft selection. Voor de renovatie van 188 woningen in het Schilderskwartier in Apeldoorn is deze selectiemethode gebruikt. Eén consortium viel tijdens het proces af; Van Duurzaam naar Huurzaam. In de context van de huidige situatie van de sector, voeren betrokkenen Peter van 't Wout van corporatie De Goede Woning, en Khing Go en Johan Wessels (VolkerWessels) van het weggevallen consortium, een discussie over het verduurzamen van de bestaande voorraad

Artikel Renda september 2013

Vakblad Renda (september 2013)

Niet onbelangrijk bij het renoveren van een woning is de gevel of de schil. Met name woningcorporaties kijken aan tegen deze opgave, waarvoor zij in de markt op zoek moeten naar antwoorden. Wat biedt die markt op dit moment aan? En wat zijn overeenkomsten en verschillen in dat aanbod? Renda zet vijf aanbieders van concepten voor gevel- of schilrenovatie in de bestaande woningvoorraad op een rij. Hieronder is schilrenovatie van PlusRenoveren uitgewerkt.

Nieuwsbrief slim en snel

Nieuwsbrief Slim Renoveren (september 2013)

Corporatie WonenBreburg heeft n.a.v. een quickscan gekozen om het planvormingsproces voor het groot onderhoud aan 78 huurwoningen in de Bredase wijk Heuvel op een nieuwe manier aan te pakken. Al vroeg in het proces werden de bewoners van het complex betrokken bij de plannen en werd een klankbordgroep gevormd om  vanuit de bewoners mee te werken aan de plannen en het selecteren van de partij die het onderhoud gaat uitvoeren. Na een intensieve voorbereiding werd uiteindelijk in maart van dit jaar de uitvraag openbaar en konden geïnteresseerden zich inschrijven om een voorstel te maken voor de opgave: het uitvoeren van groot onderhoud en energiebesparende maatregelen binnen het strakke budget van € 25.000 per woning. Na de deadline voor het inzenden van hun ‘sollicitatiebrief', koos WonenBreburg de tien beste inzendingen. Deze teams pitchten hun visie op het project in elkaars bijzijn aan WonenBreburg en de bewoners op 17 april. Hieruit werden door een jury van bewoners en WonenBreburg drie teams geselecteerd voor de laatste ronde, waarin zij hun ideeën uitwerkten tot een concreet plan. Tijdens de grande finale op 18 juni kozen WonenBreburg en de bewoners gezamenlijk voor het plan van VolkerWessels bedrijf De Bonth van Hulten uit Nieuwkuijk.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.